Najčastejšie problémy

Našli ste v pošte žaloby a platobné rozkazy zo súdu, alebo predvolanie na súdne pojednávanie?

Tak to je už veľmi vážna vec. Pokiaľ to budete ignorovať, skončíte s exekúciou a budete mať zrážky z platu, dôchodku a to predsa nechcete. Na konci každého takéhoto listu je poučenie s lehotou na odvolanie, vyjadrenie atď. Príďte rýchlo, aby sme stihli v týchto lehotách zareagovať a ochrániť Vás. To je naša špecializácia.

Máte už exekúciu alebo zablokované účty v bankách?

To už máte veľmi veľký problém! Už Vám nezostáva moc možností. Pozbierajte posledné sily a rýchlo nás kontaktujte.

Po výplate ste zistili, že na účte nemáte ani euro, lebo Vám dali zrážku zo mzdy?

To už ste na veľmi nízkom príjme. A nezostáva vám moc peňazí na živobytie. Aj tu vieme ešte pomôcť, ale musíte aj Vy pre to niečo urobiť. Čo? Prísť za našim oddlžovacím špecialistom, ktorý sa vyzná v tejto problematike a pomôže aj Vám.