Kto sme?

Sme spoločnosť Apex , ktorá každým dňom zvyšuje kvalitu života ľudí tým, že im pomáha s oddlžením a učí ich hospodáriť s peniazmi tak, aby sa do dlhov už nikdy nedostali. Sme Firma , ktorej nieste ľahostajní vy ani vaša budúcnosť. 

Apex

PRI ZRODE NAŠEJ FIRMY STÁLA MYŠLIENKA POMOCI A NOVÉHO ZAČIATKU , KTORÝ SI ZASLÚŽI KAŽDÝ!

SPOZNAJTE NÁSIng. György Bozó

Vaša pomoc v núdzi.